Bakan Yardımcısı Alpkan: KOBİ’lerimizin insan kaynağını bir sermaye olarak görmesi çok kıymetli

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nca işletmelerin daha verimli ve katma bedelli üretim gerçekleştirmelerini, nitelikli işgücünün istihdam edilmesini desteklemek gayesiyle hayata geçirilen ‘Üretim Sürecine İştirak Programı’nın Memleketler arası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde İzmir ayağı yapıldı.

Programda; Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Memleketler arası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Metin Akdaş yer aldı. Bakan Yardımcısı Alpkan, “Bu projede hedefimiz; 3 ay müracaat yapan 18- 34 yaş ortası gençlerimizin her türlü masrafını devletten karşılayarak, daha sonra bunun üzerine 9 ay da onların işe devam etmesiyle bir kaynaşma sağlanarak, uzun vadede o işletmeye katkı sağlamaları ve işletmeyi benimsemeleridir. Yeni nesillerin daha azimli, çalışkan, katma kıymetli, yenilikçi, yaratıcı, liyakat ve sadakat sahibi olacaklarını ümit ediyoruz. Patronlarımızdan de bu elemanları kendi sermayelerinin bir modülü, kendi ailelerinin bir üyesi olarak görüp, 9 ay bittikten sonra da çalıştırmaya devam ettirmelerini de ümit ediyoruz” dedi.

‘ÇOK DİNAMİK BİR İNSAN KAYNAĞI YATIRIMINA MUHTAÇLIĞIMIZ VAR’

Gençlerin iş aramaya başladıklarında 5 yıl deneyim ve 2 yabancı lisan beklentisiyle karşılaştığına dikkat çeken Alpkan, “İşletmelerin bir kısmı KOBİ olduğu için planlama, organize etme ve denetimle ilgili idari süreçlerin profesyonelleşmesi konusunda daha önlerinde çok yol var. Adalet, profesyonelleşme ve yazılı doküman prensibini bir ortaya getirdiğimizde, sağlıklı bir bürokrasi ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi eksik olursa; dejenere bir bürokrasi ortaya çıkıyor. Büyük işletmelerdeki sorun tahminen de sistemlerin eskimesi ve dejenere olması. KOBİ’lerin bir dinamizmi var; bir girişimcilik ruhu, büyüme ve istihdam arayışı var. Bu da aslında kurumsal firmaları rekabet açısından tehdit ediyor. Türkiye’de hem iş hayatına eleman yetiştiren kurumlarımız hem de elemanlarımız aslında teşebbüsçü ruhuna sahip. Fırsatları kıymetlendirerek, büyüme stratejilerini izlemek istiyor. Çok dinamik bir insan kaynağı yatırımına gereksinimimiz var. Sermaye birikimi sorunlarından ve krediye ulaşımdaki sıkıntılardan ötürü KOBİ’lerimiz insan kaynağının bir kısmını kimi durumlarda maliyet olarak görüyoruz. Bu noktada nitelikli iş gücüne ulaşma sorununun yanı sıra o nitelikli iş gücünü tatmin etme, elde tutma sorunları de ortaya çıkıyor. Bazen deneyim kazanan nitelikli elemanımız kurumsal bir yere geçmek istiyor” diye konuştu.

‘SADECE FİYAT TEMELLİ REKABET MUVAFFAKİYET GETİRMEZ’

Bakan Yardımcısı Alpkan, şöyle devam etti:

“KOBİ’lerimizin insan kaynağını bir sermaye ögesi olarak görmesi, ona yatırım yapması ve elde tutmaya çalışması çok değerli. Ürettiğimiz eserlerin ve hizmetlerin dünya standartlarıyla uğraş edebilmesi için yalnızca fiyat temelli bir rekabet bize muvaffakiyet getirmez. Lokasyon avantajını da katma paha haline dönüştürerek, bunun üzerine kültürümüzün bedellerini de ek ederek, gençliğimizin yaratıcılığını ve dinamizmini de koyarak nitelikli iş gücünü bir yatırım aracı olarak görüp, buradan hareketle hem üniteden hem sürümden kazanarak ulusal pazarlarda rekabet avantajı kazanmamız da bir yol. Genç, dinamik nitelikli iş gücünü firmalara kazandırıp bunları uzun müddet elde tuttuğumuz takdirde eserlere ve hizmetlere daha büyük katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz.”

‘DİJİTAL PAZARLAMADA ERİŞİM ÖN PLANA ÇIKTI’

Projenin öncelikle Gaziantep’te başladığını belirten Alpkan, “Bursa’da devam etti ve İzmir’de de ivmelenerek devam edecek. İmalat ve OSB’lerle, 50-150 kişi ortası büyüklükteki kurumlarla hudutlu lakin bu daha da yaygınlaştırılabilir. Göçle ilgili kısmı da milletlerarası örgütlerin sağladığı kaynaklarla gerçekleştirilecek. 150 Türk vatandaşı, 150 yabancı olacak. Böylelikle yabancı işgücünün kayıt altına girmesi ve yabancı işgücünün nitelikli kısmının kayıt altına girmesi hedeflenmiş. Yalnızca taban fiyatla sonlu değil; daha yüksek fiyatları de 3 ay boyunca vermek mümkün olacak. Burada bir iş başı eğitim kelam konusu değil. Nitelikli olan lokal ve milletlerarası iş gücünün KOBİ’lerimize kazandırılması kelam konusu. KOBİ’ler daha çok orta büyüklükteki işletmeye denk geliyor. Proje kapsamında Türkiye’nin nüfus olarak, ekonomik büyüklük olarak çok büyük bir vilayetinde bu türlü bir projenin çok başarılı olacağını, ihracata ve nitelikli iş gücüne yarar vereceğini ümit ediyoruz. Mesleklerin eşleşmesi değil, iş verenin aradığı niteliklerle iş gücünün eşleşmesini önemsiyoruz. Teknolojilerin yardımıyla artık KOBİ’ler, büyük işletmeler kadar erişilebilir hale geldi. Dijital pazarlamada ‘erişim’ ön plana çıktı. Şayet arama motorlarında birinci sayfada çıkıyorsanız; köşe başında dükkan tutmaya gerek kalmadı. Nitelikli iş gücüne dünyanın her yerinde gereksinim var” sözlerini kullandı.

‘İZMİR’DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14 CİVARINDA’

İŞKUR’da 3 ayda bir Vilayet Stant Şurası’nın toplandığını belirten İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe de “Dünya nüfusunun yüzde 16’sı genç kategorisine giriyor. Türkiye’deki oran da yüzde 16. Bunların büyük bir çoğunluğu eğitim alıyor. Ancak dünyada eğitim dışında olup da işe girmeyen milyonlarca insan var. Dünyada, Türkiye nüfusu kadar genç hiçbir yerde çalışmıyor. Türkiye’de bu sayı 3,5 milyon civarı. İzmir’de işsizlik oranı yüzde 14 civarında. İşsizlerin büyük bir oranı genç işsizler. İzmir’de 270 bin civarında işsiz var. İŞKUR’a müracaat ise 130 bin civarında. Yaklaşık yüzde 40’ı bayanlardan oluşuyor. Dalın istediği ancak İzmir’in karşılayamadığı bir istihdam var. Önemli bir eğitim veriyoruz. Eğitim çok kaliteli ama kesimin istediği nitelikler farklı. Bu sorunu gidermek için İŞ-KUR ve Ulusal Eğitim önemli çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

‘İZMİR, EN CANLI EKONOMİK MERKEZE SAHİP OLAN VİLAYETLERDEN BİRİ’

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, programda Bursa ve İzmir olmak üzere iki pilot bölge seçildiğini söz ederek, “Türkiye, çok yüksek sayıda göçmen ve mülteciye mesken sahipliği yapmaktadır. Göçmenlerin iş gücünde yer almaları kıymetli bir rol oynuyor. İzmir, Türkiye’deki en canlı ekonomik merkeze sahip vilayetlerden biridir. İzmir’de çok değerli sanayi dalları var. İzmir, nüfus açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti ve Türk iktisadının bir itici gücü. Türkiye’nin istihdam muhtaçlığına karşılık olarak bir çalışma yapmak bizim için kıymet taşıyor” dedi.

‘KENTİMİZ İKTİSADININ CANLANMASINA BÜYÜK KATKI YAPACAK’

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Projeden faydalanacak bölümler olarak seçilen besin, makine, metal, kimya ve dokumacılık dalları, kentimiz iktisadının tartısını taşıyan, istihdam deposu olarak katkı veren ve kentimiz ihracatını üstlenen kesimlerin başında geliyor. Bu alanda imalat yapan üyelerimizin yeni istihdam imkanları ile kentimiz iktisadının canlanmasına büyük katkı yapacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Metin Akdaş da “Güçlü ve sürdürülebilir üretim içinde nitelikli elemana duyan gereksinim ortadadır. İşsizlik değil; mesleksizlik vardır inancındayız. Bilhassa İzmir üzere ulusal gelire olan katkısıyla 6’ncı sırada olan bir kent için nitelikli eleman gereksinimi büyük değer taşımaktadır. Bilhassa son yıllarda göçle birlikte nitelikli elemana olan gereksinim artmıştır” sözlerini kullandı. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir